Φινλανδία: ΕΜΖ για τα ταχέα περιπολικά κρούσης Hamina (vid.)

Τη σύναψη συμφωνίας με τις ένοπλες δυνάμεις της Φιλανδίας για τη γενική επισκευή και τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) των τεσσάρων ταχέων περιπολικών κρούσης (ΤΠΚ) τύπου Hamina που υπηρετούν με τις ναυτικές δυνάμεις χώρας ανακοίνωσε η Patria.

Η γενική επισκευή και ο ΕΜΖ αποτελούν μέρος του προγράμματος Ανάπτυξης Ναυτικής Δυνατότητας (Naval Capability Development Program) το οποίο έχοντας ως βάση τα ΤΠΚ τύπου Hamina αποσκοπεί στη διασφάλιση επιπέδου ναυτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων στην περίοδο μεταξύ του παροπλισμού των ΤΠΚ τύπου Rauma και της ένταξης σε υπηρεσία των κορβετών τύπου Squadron 2020 κατά τη δεκαετία του 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τύπου το συνολικό ύψος του προγράμματος εξαιρουμένου ΦΠΑ και ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά δε το αποτέλεσμα επί της απασχόλησης στη φιλανδική βιομηχανία ανέρχεται σε 300 εργατο-έτη.

Στην εν λόγω σύμβαση η Patria θα λειτουργήσει ως κύριος ανάδοχος, πάροχος σχεδίασης και φορέας ολοκλήρωσης των κυρίων συστημάτων αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ολική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα συμβατικά παραδοτέα αντικείμενα περιλαμβάνουν αισθητήρες, οπλικά συστήματα και συστήματα επικοινωνιών, την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, την ενσωμάτωση τεχνικών τροποποιήσεων στην πλατφόρμα και τη γενική επισκευή. Το πρόγραμμα ΕΜΖ εκτός της επέκτασης του επιχειρησιακού βίου των πλοίων θα αναβαθμίσει και τις δυνατότητες τους στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο (ASW).

Μάλιστα η Patria θα εξοπλίσει τα περιπολικά με το νέας σχεδίασης, καινοτόμο σύστημα ASW Training Target που παρέχει ευέλικτη και χαμηλού κόστους εκπαίδευση σε επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Ήδη η Patria έχει αναθέσει συμβάσεις υποκατασκευής στη Saab AB για το σύστημα διαχείρισης μάχης (CMS: Combat Management System), τους αισθητήρες και το σύστημα βολής τορπιλών και στην Oy Western Shipyard Ltd για τις τεχνικές εργασίες επί των περιπολικών. Τέλος θα πρέπει αναφερθεί ότι η Patria είχε αναλάβει και υλοποιήσει και τον ΕΜΖ των ΤΠΚ τύπου Rauma.