Δομές για διαστημόπλοια “made in Greece” από την Adamant Composites

Η ADAMANT COMPOSITES αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών της μέσω των έργων της ESA έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Διαστημική αγορά προσφέροντας εξειδικευμένες κατασκευές από ανθρακονήματα κατά παραγγελία για δορυφόρους (Bespoke parts, Built-to-Print, Built-to-Spec).

Κάθε δορυφόρος αποτελείται από μια στιβαρή δομή μέσα στην οποία τοποθετούνται όλα τα όργανα και συστήματα που εξασφαλίζουν την ζωτική λειτουργία της αποστολής. Τυπικά τμήματα τέτοιων δορυφορικών κατασκευών είναι Sandwich Panels με ελαφρά υλικά, Struts (κυλινδρικές αντηρίδες) και καλύμματα οργάνων.

Η εταιρία αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνουν τα έργα της ESA ανέπτυξε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας, τις παραγωγικές υποδομές και την δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης τέτοιων κατασκευών στην Πάτρα.
Η ύπαρξη τέτοιων δυνατοτήτων σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι σημαντική για την στρατηγική τοποθέτηση της χώρας στον διαστημικό χάρτη της Ευρώπης.

Η εξειδίκευση που απαιτείται για τις διαδικασίες και την πιστοποίηση των κατασκευών, η υποδομή για την παραγωγή sandwich panels με ανθρακονήματα καθώς και την συναρμολόγηση τέτοιων κομματιών είναι αξιοποιήσιμες σε πολλά συστήματα δορυφόρων (κύριες δομές, ηλιακά πανελ, δευτερεύοντα καλύμματα και όργανα) και μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα για την ανάπτυξη εθνικών δορυφόρων. (σχεδιασμένων και κατασκευασμένων στην Ελλάδα).

Πέραν των «παραδοσιακών» υλικών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, η ADAMANT COMPOSITES αναπτύσσει και εφαρμόζει νέα καινοτόμα υλικά που αξιοποιούν την νανοτεχνολογία.

Από την έναρξη των εργασιών της, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει έναν αριθμό έργων στην θεματική περιοχή των Προηγμένων Υλικών, ενώ υλοποιεί αρκετά ακόμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση υλοποίησης μιας οικογένειας έργων για την ανάπτυξη νέων υλικών (σύνθετα υλικά με ανθρακονήματα, κόλλες, film, υλικά 3D εκτύπωσης) με εξειδικευμένες ιδιότητες με τη χρήση νανοτεχνολογία και προηγμένων διαδικασιών επεξεργασίας.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα επιτρέπει την ανάπτυξη υλικών για μια πληθώρα εφαρμογών τόσο σε αεροδιαστημικές εφαρμογές, από όπου ξεκινάει η απαίτηση, όσο και σε επίγειες εφαρμογές.

Σημαντική συνεργασία για τα έργα αυτά υπάρχει με το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, την Γερμανία και την Ολλανδία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υλοποίηση δυο έργων για λογαριασμό της ESA όπου μελετάται η χρήση του Γραφενίου σε film για αποθήκευση ενέργειας και για κόλλες με υψηλές θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες.
Για την υλοποίηση τέτοιων έργων υψηλών απαιτήσεων για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, η ADAMANT COMPOSITES επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και στην καλλιέργεια συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι η υψηλή προστιθέμενη αξία προκύπτει μέσω της ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συστημάτων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 για Διασφάλιση Ποιότητας σε δραστηριότητες ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών, Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Συναρμολόγησης καθώς και στην Επεξεργασία και Μεταποίηση Συνθέτων Υλικών κατά Παραγγελία.