ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Πολυηχητικός υβριδικός κινητήρας από Rolls-Royce και BOEING

Ένα νέο υβριδικό κινητήρα για διαστημικούς πυραύλους αναπτύσσει βρετανική εταιρεία με την χρηματοδότηση της εταιρείας Rolls-Royce και της Boeing.

Η εταιρεία με την ονομασία Reaction Engines Limited η οποία ειδικεύεται από το 1989 στην ανάπτυξη πυραυλοκινητήρων έλαβε συνολική χρηματοδότηση από την Rolls-Royce, την Boeing, τις επενδυτικές εταιρείες Baillie Gifford Asset Management και Woodford Investment Management 38 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού πολυηχητικού (hypersonic) κινητήρα ο οποίος θα συνδυάζει πυραυλοκινητήρα και κινητήρα τζeτ.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός νέου κινητήρα τζέτ για διαστημικούς πυραύλους, ο οποίος θα αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι και Mach 5.5 πριν αλλάξει την λειτουργία του σε πυραυλοκινητήρα υγρών καυσίμων για το υπόλοιπο ταξίδι στο διάστημα. Ο νέος κινητήρας σχεδιάζεται να παρέχει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα από τους υπάρχοντες κινητήρες με το πλέον σημαντικό την εξοικονόμηση καυσίμων.

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του νέου κινητήρα κατηγορίας SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket Engine) ο υβριδικός κινητήρας θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον κινητήρα τζέτ κατά την πτήση του πυραύλου εντός της ατμόσφαιρας της Γης καταναλώνοντας μικρότερη από τους υπάρχοντες πυραύλους ποσότητα καυσίμου.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την κατασκευή πυραύλων ενός σταδίου αντί πολλαπλών σταδίων όπως συμβαίνει σήμερα. Ένα πύραυλος μονού σταδίου θα μπορούσε να μεταφέρει στο διάστημα φορτία χωρίς απαραιτήτως το αρχικό προωθητικό στάδιο. Εάν δε ο πύραυλος αυτός θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί θα είναι πιο οικονομικός και από τον υπάρχοντα πύραυλο SpaceX.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχεία του υπο ανάπτυξη υβριδικού κινητήρα είναι ότι μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση εξω-ατμοσφαιρικών αεροσκαφών που θα εκτελούσαν διηπειρωτικά ταξίδια.