Πιστοποίηση του 306 Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικ/νιών Στρατού

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (βρίσκεται στην Αθήνα και υπάγεται στον ελληνικό στρατό), για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, έπειτα από επιθεώρηση από τον οργανισμό πιστοποίησης TÜV Austria Hellas, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, τεκμηριώνει και εξασφαλίζει την επάρκεια του 306 ΕΒΤ στις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων επιτήρησης υψηλής τεχνολογίας.