Νέος υπολογιστής αποστολής για το ρωσικό T-50 PAK FA

Τις δοκιμές ενός προηγμένου υπολογιστή αποστολής που φέρει την ονομασία IMA BK (ολοκληρωμένο σύστημα σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών πτήσης συστημάτων μάχης) για το χαμηλής παρατηρησιμότητας μαχητικό T-50 PAK FA άρχισε η Sukhoi.

Σύμφωνα με το επίσημο προσωπικό ιστολόγιο (blog) του ομίλου United Aircraft Corporation (UAC), θυγατρική εταιρία του οποίου αποτελεί η Sukhoi, ήδη έχουν αρχίσει οι πτητικές δοκιμές του μαχητικού με τον νέο υπολογιστή αποστολής. Όπως αναφέρεται η ανάπτυξη του νέου υπολογιστή αποστολής άρχισε πριν τέσσερα χρόνια και πρόκειται να αντικαταστήσει τους υπολογιστές τύπου «Baguette».

Στο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών πτήσης του T-50, ο υπολογιστής αποστολής ελέγχει τα συστήματα του αεροσκάφους, την άφεση των όπλων, τα συστήματα αυτοπροστασίας και παρέχει στον πιλότο πολυεπίπεδη «έξυπνη» υποστήριξη στο έργο του.

Στην πράξη ο υπολογιστής αποστολής λειτουργεί ως ηλεκτρονικός πιλότος, ηλεκτρονικός ναυτίλος και ηλεκτρονικός μηχανικός πτήσης, εκτελώντας λειτουργίες όπως η αυτόματη αναγνώριση και προτεραιοποίηση στόχων σε αληθή χρόνο, αποτύπωσης βέλτιστης πορείας πτήσης, βελτιστοποίησης της χρήσης των όπλων και των συστημάτων αυτοπροστασίας και αναδιαμόρφωσης του ολοκληρωμένου συστήματος σε περιπτώσεις βλάβης ή ζημίας μάχης.

Πλέον ο νέος υπολογιστής αποστολής ελέγχει το σύνολο σχεδόν των κύριων συστημάτων του μαχητικού, όπως το ραντάρ, τα ναυτιλιακά βοηθήματα και οι επικοινωνίες που στα προηγούμενα πρωτότυπα του μαχητικού διέθεταν ξεχωριστούς υπολογιστές για τον έλεγχο τους.

Το λογισμικό του νέου υπολογιστή αποστολής υπερβαίνει τις 4.000.000 γραμμές κώδικα ενώ ο προγραμματισμός προβλέπει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξελιγμένων λειτουργιών ελέγχου της πτήσης και της λειτουργίας του μαχητικού και ολοκληρωμένης επεξεργασίας δεδομένων.