Νέα κράνη της Gentex για τους Πεζοναύτες-USMC

Σύμβαση πενταετούς διάρκειας και ύψους 45,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή και προμήθεια 35.424 κρανών Enhanced Combat Helmets (ECH) ανέθεσε στη Gentex Corporation η Διοίκηση Συστημάτων του Σώματος των Πεζοναυτών (MARCORSYSCOM: Marine Corps Systems Command).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η προμήθεια αποσκοπεί στο να καθιερώσει το ECH ως τον μόνο τύπο κράνους για εκπαίδευση και επιχειρήσεις αντικαθιστώντας τους τρεις τύπους που σήμερα βρίσκονται σε υπηρεσία.

Με αυτό τον τρόπο θα απλοποιηθεί η λογιστική υποστήριξη και θα μειωθούν τα σχετικά κόστη. Ας σημειωθεί ότι από το 2014 τα κράνη τύπου ECH διατίθενται στους Πεζοναύτες μόνο όταν πρόκειται να αναπτυχθούν επιχειρησιακά.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό τα κράνη θα αρχίσουν να παραδίδονται την άνοιξη του 2018 και μεταξύ των σχηματισμών / μονάδων που θα εξοπλιστούν περιλαμβάνονται οι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Εκστρατευτική Δύναμη Πεζοναυτών (MEF: Marine Expeditionary Force).