Κορυφαία με διαφορά απάντηση στις αηδίες του Καρανίκα…

Ο Λένιν χαρακτήριζε χρήσιμους ηλίθιους όσους με τις πράξεις τους εξυπηρετούσαν άλλο σκοπό από εκείνον που νόμιζαν ότι υπηρετούν. Εκείνους, που επρόκειτο να του χρησιμεύσουν με τις πράξεις τους για την εκπλήρωση του σκοπού της επανάστασης.

Φυσικά, αναφερόταν σε τάξη. Αλλά, στην εποχή του οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι και άδολοι, ώστε εύκολα να γίνονται χρήσιμοι ηλίθιοι. Στις μέρες μας η Ελλάδα δεν ζει επανάσταση και δεν έχει Λένιν. Έχει, όμως, άχρηστους ηλίθιους.

Ηλίθιους, γιατί με τη Γνώση που είναι διαθέσιμη στον καθένα μέσω κάθε πηγής και του διαδικτύου, η έλλειψη μόρφωσης και κρίσης είναι περισσότερο προσωπική ευθύνη ταυτόχρονα με την καχεξία Παιδείας. Παιδείας κράτους και οικογενειοκρατίας.

Άχρηστους, ή σωστότερα επιζήμιους, γιατί με την ηλιθιότητά τους βλάπτουν την κοινωνική πλειοψηφία, την κρίση της, τη νοοτροπία της. Τελικά, τα συμφέροντά της. Η παρουσία τέτοιων τύπων έγινε για νιοστή φορά ηχηρή μετά τη συναυλία του Σαββόπουλου στο Στάδιο την περασμένη βδομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΕΤΡΑΔΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ