ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Το ΣΑΓΕ κατά την 7η /05 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση έκρινε ως ακολούθως:

Στον Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Λεοντάρη Ηλία

(2) Υποστράτηγο Οικονόμου Αλέξανδρο

(3) Υποστράτηγο Βελεγράκη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο Γεωργίου Πέτρο

(5) Υποστράτηγο Ζαχαριάδη Νικόλαο

(6) Υποστράτηγο Ηλιόπουλο Ανδρέα

β. Έκρινε «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Υποστράτηγο Χασάπη Δημήτριο

(2) Υποστράτηγο Ντζιμάνη Γεώργιο

(3) Υποστράτηγο Σπανό Ευάγγελο

Στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου για πλήρωση κενής θέσης τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.