ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ: Ενδιαφέρον για τους ΣΥΟΠ

Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας (14 Ιουνίου 2017) για την υποβολή αιτήσεων ανδρών και γυναικών προκειμένου να υπηρετήσουν ως συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, τα αριθμητικά δεδομένα που αποδεσμεύθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά θετικά για την αποδοχή του θεσμού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπέβαλλαν 4.016 άτομα εκ των οποίων μεγάλος αριθμός διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου. Θα ακολουθήσουν η φάση της αθλητικής δοκιμασίας η οποία θα λάβει χώρα την περίοδο 19 έως 21 Ιουνίου 2017 και της υγειονομικής εξέτασης.

Με βάση τα αναγραφόμενα στη διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας η αθλητική δοκιμασία περιλαμβάνει το αγώνισμα του δρόμου των 1.000 μέτρων που ως σκοπό έχει την αξιολόγηση της αντοχής των υποψηφίων.

Ως κατώτατα όρια επίδοσης έχουν καθορισθεί τα 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τους άνδρες και τα 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για τις γυναίκες. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι και των δύο φύλων έχουν δικαίωμα μιας προσπάθειας.

Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό οι επιλεγέντες θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο και η πρόσληψη τους στην Εθνική Φρουρά θα λάβει χώρα τις αρχές Σεπτεμβρίου.