Γερμανία: Σκόπιμο το ενδιαφέρον για το α/φ F-35 της LM…

Γραπτό αίτημα για τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με το σύστημα αισθητήρων, τη διαχείριση τακτικών πληροφοριών και τις επιχειρησιακές επιδόσεις του μαχητικού F-35 Lightning II, υπέβαλε η Γερμανία σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη σχετική επιστολή αναφέρεται ότι καθώς η Αεροπορία της Γερμανίας προετοιμάζεται για την ανανέωση του στόλου των μαχητικών της, προβαίνει σε αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιλογών της διεθνούς αγοράς συμπεριλαμβανομένου και του F-35.

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός για την προμήθεια των νέων μαχητικών και ότι δεν υφίσταται δέσμευση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα για την αντικατάσταση των τέταρτης γενεάς μαχητικών που επιχειρεί η Αεροπορία της Γερμανίας.

Τη λήψη του αιτήματος επιβεβαίωσε το διακλαδικό γραφείο προγράμματος του F-35 το οποίο ήδη εργάζεται για την ικανοποίηση του γερμανικού αιτήματος εξασφαλίζοντας τη σχετική έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.


Το γερμανικό αίτημα για την αποδέσμευση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με το μαχητικό αεροσκάφος F-35 μπορεί να ερμηνευτεί και ως διαπραγματευτικός ελιγμός, προκειμένου να δοθεί ώθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μαχητικού έκτης γενεάς.

Από την άλλη πλευρά καθώς τα κόστη του F-35 συνεχώς συμπιέζονται και τα όποια προβλήματα βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή ένταξη σε δύο Κλάδους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η επιλογή προμήθειας του αποτελεί ελκυστική και ρεαλιστική επιλογή.